تبلیغات
گذری بر مطالبی جالب و خواندنی - فک و فامیله ما داریم؟؟

گذری بر مطالبی جالب و خواندنی


مهربانیت را به دستی ببخش ؛ که می دانی با او خواهی ماند .... وگرنه حسرتی می گذاری بر دلی که دوستت دارد ... !!!


آخه اینم فک و فامیله که ما داریم؟؟؟...
عنوان مطلبی که الآن میخوام براتون بذارم، همینه...
برای خوندنش برید به بخش "اینم فک و فامیله که ما داریم؟؟؟"یکی از فامیلامون لپ تاپ خریده بهم زنگ زده میگه بیا کار باهاشو بهم یاد بده تو که لپ تاپ داری،بهش ممیگم آخه چیو یاد بدم تو که تو خونت پی سی داری ،می گه مگه فرق نمی کنههه؟؟؟فک و فامیله داریم؟؟


رفته بودیم خونه مامان بزرگم ساعت 1 نصفه شب بود واحد بغلیشون در آهنیشون قفل بود یه دفعه دیدیم مامان بزرگم دستشو گذاشته رو زنگشون ولم نمی کنه.بهش میگیم مادر چی کار داری می کنی می خنده میگه کسی خونه نیست که.یه دفعه دیدیم در باز شد یه مرد بنده خدا با لباس خواب اومد بیرون.مامان بزرگم با یه قیافه مظلوم نامرد به ما نگاه کرد به یارو گفت ببخشید ترو خدا بچه ن دیگه...مامان بزرگه آدم فروشه داریم.فک و فامیله داریم؟


خواهر زادم 5 سالشه آهنگ pitball گذاشتم میگه این اینگیلیسی می خونه یا خارجی...موندم چی جوابشو بدم میگه یادم نبود تو زبون مادریتم بلد نیستی!!!الان خداییش خواهرزادس من دارم؟؟؟ فك و فامیله من دارم؟؟!!!!!بابابزرگم پیرارسال سکته کرد بیمارستان بودیم یه خانوم پرستار جوون و خوشگل اومد فشارشو بگیره آستینشو زد بالا بازوشو گرفت تو دستش بابا بزرگم به من چشمک می زنه.چه بابا بزرگه هیزی داریم؟بابام هشتاد سالشه همیشه اصرار می کنه که بذارید من از خونه تنهایی برم بیرون مگه زندانی گرفتید؟ می خوام برم نون و روزنامه اینا بگیرم...یه 
روز بعد از کلی اصرار گفتیم باشه برو ولی مواظب باش...رفته نونوایی محل به همه ی اونایی که تو صف بودن گفته عجب روزگاری شده پنج تا دختر دارم پنج تا پسر تو این سن و سال من پیرمرد باید بیام تو صف وایسم نون اونارم من بگیرم....تا
یه مدت هر کس منو تو محل می دید نصیحتم می کرد.فک و فامیله داریم؟نصفه شب با صدای دادو بیداد بابام از خواب پریدم دوییدم تو اتاقش دیدم تو خواب داره یکی و میزنه بعد یهو خندید بوووووووم از تخت افتاد پایین! بیدار شد منو دید خیلی جدی گفت سگا حمله کرده بودن همرو کشتم!!!! بابای ترسناکه من دارم؟!!!؟فک و فامیله داریم؟داییم سرما خورده بود پتو انداخته بود رو سرش خالم بهش میگه: داداش تو اگه دختر میشدی میترشیدی هااا.
داییم هم گفت : نترس مامان منم عین شماها قالب میکرد به یه نفر ! اون کارشو خوب بلده!!!بابام و شوهر خالم تا دو ساعت غش غش از ته دل میخندیدن


فک و فامیله داریم ؟


با ماشین تصادف کردم .منو با دستو پای شکسته اوردن دم خونه.بابام میاد داد میزنه ماشینو داغون کردی....بابای با احساس داریم؟؟؟؟...