تبلیغات
گذری بر مطالبی جالب و خواندنی - *عید سعید فطر مبارک*

گذری بر مطالبی جالب و خواندنی


مهربانیت را به دستی ببخش ؛ که می دانی با او خواهی ماند .... وگرنه حسرتی می گذاری بر دلی که دوستت دارد ... !!!


خدایا! اگر آداب بندگی نمیدانم، اما عزیزانی دارم که به ذکرت مشغولند و مودب به آداب بندگی، از دوستی با آنان افتخار نموده و خرسندم، خدایا به نعمت وجودشان و حرمت مناجاتشان و دل پاکشان به من هم نظر فرما...
*عید بر همه شما عزیزان مبارک*