تبلیغات
گذری بر مطالبی جالب و خواندنی - ابتکاری جالب!

گذری بر مطالبی جالب و خواندنی


مهربانیت را به دستی ببخش ؛ که می دانی با او خواهی ماند .... وگرنه حسرتی می گذاری بر دلی که دوستت دارد ... !!!

اینم یک ابتکار جالب برای تفریح با کمترین امکانات ممکن!!