تبلیغات
گذری بر مطالبی جالب و خواندنی - پاگنده ترین انسان جهان!

گذری بر مطالبی جالب و خواندنی


مهربانیت را به دستی ببخش ؛ که می دانی با او خواهی ماند .... وگرنه حسرتی می گذاری بر دلی که دوستت دارد ... !!!

بابا من تو کار خدا موندم...
واقعا چه جوری میشه با این پاها راه رفت؟؟؟؟؟؟؟؟...
بیچاره غده هیپوفیزش مثل این که تو پاش زیادی اثر کرده!!!!!!!!...
خوب حالا میریم سراغ عکس پا گنده ترین انسان جهان...