تبلیغات
گذری بر مطالبی جالب و خواندنی - 10 دلیل اصلی خلقت زن!!

گذری بر مطالبی جالب و خواندنی


مهربانیت را به دستی ببخش ؛ که می دانی با او خواهی ماند .... وگرنه حسرتی می گذاری بر دلی که دوستت دارد ... !!!


10-خدا نگران بود که آدم در باغ عدن گم بشه چون اهل پرسیدن آدرس نبود !

9-خدا میدونست یه روزی آدم نیاز داره که کسی‌ کنترل تلویزیون رو بهش بده !

8-خدا میدونست که آدم هیچ وقت خودش وقت دکتر نمیگیره !

7-خدا میدونست اگر خمیردندون  آدم تموم بشه هیچ وقت خودش برای خودش یکی‌ دیگه نمیخره !

6-خدا میدونست كه آدم یادش میره آشغالا رو بیرون ببره !

5-خدا می خواست نسل آدم زیاد شه اما خدا میدونست كه آدم عرضه بچه داری نداره !

4-خدا میدونست كه مانند یك باغبون، آدم برای پیدا كردن ابزارهایش نیاز به كمك داره !

3-خدا میدونست كه آدم به كسی برای مقصر دونستنش برای موضوع سیب یا هر چیز دیگری نیاز داره

2-همونطور كه در انجیل آمده است : برای یك مرد خوب نیست که تنها بماند

و سرانجام دلیل شماره یك 

1-خدا به آدم نگاه كرد و گفت : من بهتر از این هم میتونم خلق كنم !!!