تبلیغات
گذری بر مطالبی جالب و خواندنی - صدای پای آب

گذری بر مطالبی جالب و خواندنی


مهربانیت را به دستی ببخش ؛ که می دانی با او خواهی ماند .... وگرنه حسرتی می گذاری بر دلی که دوستت دارد ... !!!

کل شعر "صدای پای آب" به صفحات جانبی کنار وبلاگ منتقل شد...